IBA nul-inspectie

Juiste installatie, regulier onderhoud en zorgvuldig gebruik zijn essentieel voor het optimaal functioneren van IBA-systemen. Om problemen te voorkomen, is het belangrijk de installatie en het onderhoud van IBA-systemen uit te laten voeren door een professioneel en ervaren bedrijf.

IBA nul-inspectie door BrinkVeld Projectburo

Niet alle problemen worden veroorzaakt door onbehoorlijk aanleg of onderhoud. Ook technisch verouderde systemen of onzorgvuldig gebruik van IBA-systemen kunnen storingen (zoals verstoppingen) veroorzaken. Om de status van IBA-systemen in beeld te krijgen, voert BrinkVeld Projectburo nul-inspecties uit. De gegevens van het locatiebezoek worden ingevoerd in onze eigen databank en voldoen aan de wettelijk BRL-eisen voor onder meer onderhoud en materiaal. Op basis van het onderzoek stellen we een rapportage op met daarin onze bevindingen ten aanzien van de installatie en het gebruik van een of meerdere IBA-systemen. Ook dragen we een aantal oplossingen aan die passen bij de persoonlijke situatie van de gebruiker(s). BrinkVeld Projectburo kan alle oplossingen voor u uitvoeren.