IBA inspectie

Tijdens de inspectie van een geplaatst IBA-systeem onderzoekt BrinkVeld Projectburo onder meer de werking van het IBA-systeem, de kwaliteit van de componenten en de algehele staat van onderhoud. De ervaren medewerkers voeren de inspectie uit en slaan de onderzoeksgegevens van iedere inspectie op in de databank. Deze databank voldoet aan de BRL-eisen.

IBA inspectie door BrinkVeld Projectburo

Een inspectie van IBA-systemen vindt plaats naast het noodzakelijke reguliere onderhoud. Een inspectie volgt veelal op een aanpassing aan een onderdeel van een IBA-systeem. Tijdens de inspectie wordt de werking van het aangepaste onderdeel gecontroleerd en de gevolgen voor het IBA-systeem. De bevindingen worden vastgelegd in de eigen databank. BrinkVeld Projectburo heeft een zeer uitgebreide databank opgebouwd met gegevens van ruim 30.000 bezoeken. De onderzoeksresultaten worden opgenomen in een rapportage.