IBA-systemen

Voor het inzamelen en zuiveren van huishoudelijk afvalwater (keuken, wasmachine, douche en toilet) kunnen IBA-systemen gebruikt worden. Het zuiveren van het afvalwater gebeurt bij IBA-systemen ter plaatse. De IBA-systemen worden aangelegd op locaties in Nederland waar het technisch niet mogelijk is of maatschappelijk financieel niet verantwoord is om een rioolstelsel aan te leggen. IBA-systemen worden verdeeld in verschillende classificaties.

Individuele Behandeling van Afvalwater

BrinkVeld Projectburo heeft jarenlange ervaring met de aanleg van IBA-systemen, infiltratiesystemen en septic tanks. IBA-systemen bestaat uit één, twee of drie aaneengesloten tanks. In deze tanks vindt de zuivering van het huishoudelijk afvalwater plaats. Bacteriën breken de afvalstoffen af en zuiveren het huishoudelijk afvalwater tot ruim 90%. De mate van zuivering is afhankelijk van het type systeem dat geïnstalleerd is. Deze biologische en milieuvriendelijke manier van zuiveren vraagt ook een stukje zorgvuldigheid in het lozingsgedrag van de gebruiker. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van biologisch afbreekbare middelen. Onzorgvuldig gebruik van IBA-systemen kan verstopping, stankoverlast of verstoring van de biologie (en dus vervuiling van het milieu) veroorzaken.

Kwetsbare gebieden

Hoe goed het huishoudelijk afvalwater gezuiverd moet worden hangt af van de kwetsbaarheid van het (stroom)gebied waarin het systeem wordt gebruikt. Vanuit de Kader Richtlijn Water is bepaald wat de kwetsbare en minder kwetsbare gebieden zijn voor wat betreft (grond)water. Het bevoegd gezag mag voor kwetsbare gebieden een eis formuleren die verder gaat dan de basisvoorziening (septic tank).