Bemiddeling

Door onzorgvuldig gebruik of achterstallig onderhoud kunnen problemen ontstaan met IBA-systemen. Niet altijd is de oorzaak direct toewijsbaar aan het gebruik of onderhoud. Als er dan meerdere partijen betrokken zijn, kan er een conflictsituatie ontstaan. In dat geval kunnen gebruikers, beheerders en handhavers van IBA-systemen BrinkVeld Projectburo inschakelen voor onafhankelijk advies of bemiddeling.

Bemiddeling bij uw IBA-systeem

Naast installatie en onderhoud van IBA-systemen richt BrinkVeld Projectburo zich steeds meer op advies en bemiddeling. Gebruikers, beheerders en handhavers van IBA-systemen kunnen BrinkVeld Projectburo inschakelen voor onafhankelijk advies of bemiddeling. Om een onafhankelijk advies uit te brengen, verricht BrinkVeld Projectburo eerst uitgebreid onderzoek naar de plaatsing en het gebruik van het IBA-systeem (of meerdere IBA-systemen). Dit noemen we een nul-inspectie. De ervaren medewerkers leggen alle bevindingen vast in de uitgebreide databank. De verzamelde gegevens voldoen aan de BRL-eisen. Met de onderzoeksresultaten stelt BrinkVeld Projectburo rapportages op en op basis van deze rapportages wordt een advies uitgebracht.