Consulting

BrinkVeld Projectburo in Steenwijk luistert naar de klanten. Vragen over de lozingsmogelijkheden van huishoudelijk afvalwater of problemen met de werking van IBA-systemen worden doorvertaald naar een persoonlijk advies of een wenselijke oplossing. Onze kracht ligt in een jarenlange kennis en ervaring in het plaatsen en onderhouden van IBA-systemen, infiltratiesystemen en septic tanks.

 

Plaatsen van IBA-systemen

Voor het inzamelen en zuiveren van huishoudelijk afvalwater op locaties waar geen rioolstelsel aangelegd kan worden, worden IBA-systemen geplaatst. Bij BrinkVeld Projectburo kunt u terecht voor een persoonlijk advies over de plaatsing en werking van IBA-systemen. Om problemen te voorkomen, is het belangrijk de installatie en het onderhoud van IBA-systemen uit te laten voeren door een professioneel en ervaren bedrijf. BrinkVeld Projectburo assembleert nieuwe IBA-systemen op basis van componenten die uitsluitend in eigen beheer ontwikkeld worden. Door het gebruik van duurzame, robuuste materialen kunnen we de kwaliteit waarborgen. Daarnaast houden we de ontwikkelingen op het gebied van milieuwetgeving, afvalwatersanering en afvalwatersystemen nauwlettend in de gaten.

Problemen met IBA-systemen

Niet alle problemen worden veroorzaakt door onbehoorlijk aanleg of onderhoud. Ook technisch verouderde systemen of onzorgvuldig gebruik van IBA-systemen kunnen storingen (zoals verstoppingen) veroorzaken. Soms is een probleem niet direct toewijsbaar en ontstaat er een conflict tussen meerdere partijen (gebruikers, beheerders en/of handhavers) over de mogelijke oorzaak. In dat geval kunt u BrinkVeld Projectburo inschakelen als onafhankelijk deskundige om te bemiddelen tussen de betrokken partijen. Voordat BrinkVeld Projectburo een advies afgeeft, wordt zorgvuldig onderzoek verricht: een nul-inspectie.