Nieuws

BrinkVeld Projectburo is de laatste jaren steeds meer bezig met het opzetten van en deelnemen aan talloze innovatieve projecten in het kader van verduurzaming en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het familiebedrijf houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

Coronaprotocol

Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt toe. Ook wij volgen de situatie op de voet. Het is belangrijk om de kans dat het virus zich verspreidt zo klein mogelijk te maken. We volgen hierbij het advies van het RIVM op:

– Handen regelmatig wassen;
– Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog;
– Papieren zakdoekjes gebruiken;
– Uit voorzorg thuis blijven indien in de afgelopen periode naar een gebied met hoog besmettingsgraad is gereisd en geringe gezondheidsklachten vertonen;
– Telefonisch contact opnemen met de huisarts of huisartsenpost indien de klachten verergeren.

 

Om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken, hanteren wij aanvullende maatregelen:

– Bij twijfel niet aan het werk gaan;
– Geen handen schudden;
– Handen desinfecteren met desinfectiemiddel of alcohol op het moment dat er in en uit het bedrijfsvoertuig wordt gestapt.

 

Wij hopen op uw begrip.

BrinkVeld Projectburo werkt samen met Wetlantec aan slimme sturing

20 december 2018

Onlangs heeft het samenwerkingsverband tussen Wetlantec Nederland BV en BrinkVeld Projectburo vof een subsidie ontvangen voor het versnellen van een innovatietraject. Het project omvat het ontwikkelen en bouwen van een prototype om de waterkwaliteit van kleine, decentrale afvalwaterzuiveringen te monitoren, om zo de werking van het systeem inzichtelijk te krijgen en sneller en adequater te reageren op correctieve storingen.

 

Het project biedt onder andere de volgende functionaliteiten voor kleine waterzuiveringsinstallaties:
– Procesbewaking van het systeem;
– Meting van de waterkwaliteiten;
– Stroommeting voor vroegtijdige detectie van storingen;
– Monitoring van het lozingsgedrag;
– Werking en te verwachten resterende levensduur van de pomp.

 

Via een kleine hardware module in de bestaande sturingskasten van de waterzuiveringsinstallaties zal dit alles worden aangestuurd. Zonder Internetverbinding kan deze module alle taken uitvoeren; bij verbinding wordt de data verzonden naar een beveiligde online omgeving waar de zuivering wordt gemonitord, maar waar de parameters ook kunnen worden aangepast. Dit alles verloopt via het recent uitgerolde nieuwe LoRa-netwerk.

 

Het consortium hoopt op deze manier een oplossing te kunnen bieden aan de behoefte om decentrale afvalwaterzuiveringen goed te kunnen monitoren op het gebied van waterkwaliteit. Door het slimmer maken van de installaties kan er sneller en adequater worden gereageerd op storingen en wordt de werking van het systeem op afstand inzichtelijk. Hiermee wordt niet alleen voldaan aan de wens van waterschappen, gemeenten en handhavers, maar ook aan de wens van bedrijven en particulieren die de zuivering van afvalwater op een betaalbare wijze willen optimaliseren. Door slim om te gaan met de data voortkomend uit de metingen, wordt bespaard op onder andere energie en arbeid en wordt er een gunstige bijdrage geleverd aan het verlagen van de CO2-emissie. Voor de eindgebruiker is met name de kostenbesparing erg interessant: naar verwachting kan er jaarlijks tot 40% worden bespaard op de energierekening.

 

De subsidie is mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

BrinkVeld Projectburo gaat zich richten op maatschappelijk verantwoord ondernemen

18 januari 2019

Dat duurzaamheid hoog in het vaandel staat bij BrinkVeld Projectburo vof, spreekt voor zich. Met het ingaan van het nieuwe jaar wil BrinkVeld Projectburo meer investeren in slimme, duurzame en inclusieve (groene) groei. Dit wil BrinkVeld Projectburo bereiken door zich onder andere te gaan richten op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Niet alleen de economische prestaties zijn belangrijk; respect voor de sociale kant van ondernemen is des te belangrijk, zo niet het belangrijkste. Dat is de reden waarom BrinkVeld Projectburo samenwerkt met EMKwadraad, waar het MVO-principe aan de basis ligt.

 

EMKwadraad is een elektromontagebedrijf uit Ulft die is ontstaan uit de samenwerking met zusterbedrijf LBHBox en en de sociale werkvoorziening Wedeo. Bij EMKwadraad kunt u terecht voor alle draad- en kabelverwerking, maar ook voor montage van industriële producten. De medewerkers hebben jarenlange ervaring en draad- en kabelmontage, elektromontage en apparatenbouw. Het bedrijf staat bekend om zijn maatwerk, flexibiliteit, korte lijntjes en hoge kwaliteit. Niet alleen voor massaproductie kunt u bij EMKwadraad terecht; ook voor kleine aantallen is EMKwadraad het  voordelige elektromontagebedrijf die u zoekt.

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen met mensen is ondernemen gericht op de economische prestaties met respect voor de sociale kant. Dit houdt in dat bedrijven die op deze manier ondernemen rekening houden met de effecten van hun bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Voor EMKwadraad geldt hierbij dat ze zich richten op het menselijke aspect. Deze werkwijze sluit perfect aan op wat BrinkVeld Projectburo zoekt voor de invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

De ervaren en goed opgeleide medewerkers van EMKwadraad gaan de komende tijd bezig met de productie van de NEN1010-afgemonteerde besturingskasten ten behoeve van ons IBA-project in het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Wij vinden het geweldig om te zien hoe de werknemers zich ontwikkelen en het beste uit zichzelf halen. Op deze manier krijgen ze perspectief, groeien ze, ontwikkelen ze diverse vaardigheden, en, het belangrijkste: krijgen ze zelfvertrouwen. Wij hopen met deze samenwerking ons steentje bij te dragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en hopen daarom deze samenwerking met EMKwadraad voort te mogen zetten in diverse andere projecten.

 

Lijkt u dit ook wat en wilt u met uw bedrijf ook bijdragen aan de ontwikkeling van mensen en maatschappelijk verantwoord ondernemen? Neemt u dan contact op met Hans Gerritsen, directeur van EMKwadraad.