Nieuws

BrinkVeld Projectburo is de laatste jaren steeds meer bezig met het opzetten van en deelnemen aan talloze innovatieve projecten in het kader van verduurzaming en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het familiebedrijf houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

BrinkVeld Projectburo werkt samen met Wetlantec aan slimme sturing

20 december 2018

Onlangs heeft het samenwerkingsverband tussen Wetlantec Nederland BV en BrinkVeld Projectburo vof een subsidie ontvangen voor het versnellen van een innovatietraject. Het project omvat het ontwikkelen en bouwen van een prototype om de waterkwaliteit van kleine, decentrale afvalwaterzuiveringen te monitoren, om zo de werking van het systeem inzichtelijk te krijgen en sneller en adequater te reageren op correctieve storingen.

 

Het project biedt onder andere de volgende functionaliteiten voor kleine waterzuiveringsinstallaties:
– Procesbewaking van het systeem;
– Meting van de waterkwaliteiten;
– Stroommeting voor vroegtijdige detectie van storingen;
– Monitoring van het lozingsgedrag;
– Werking en te verwachten resterende levensduur van de pomp.

 

Via een kleine hardware module in de bestaande sturingskasten van de waterzuiveringsinstallaties zal dit alles worden aangestuurd. Zonder Internetverbinding kan deze module alle taken uitvoeren; bij verbinding wordt de data verzonden naar een beveiligde online omgeving waar de zuivering wordt gemonitord, maar waar de parameters ook kunnen worden aangepast. Dit alles verloopt via het recent uitgerolde nieuwe LoRa-netwerk.

 

Het consortium hoopt op deze manier een oplossing te kunnen bieden aan de behoefte om decentrale afvalwaterzuiveringen goed te kunnen monitoren op het gebied van waterkwaliteit. Door het slimmer maken van de installaties kan er sneller en adequater worden gereageerd op storingen en wordt de werking van het systeem op afstand inzichtelijk. Hiermee wordt niet alleen voldaan aan de wens van waterschappen, gemeenten en handhavers, maar ook aan de wens van bedrijven en particulieren die de zuivering van afvalwater op een betaalbare wijze willen optimaliseren. Door slim om te gaan met de data voortkomend uit de metingen, wordt bespaard op onder andere energie en arbeid en wordt er een gunstige bijdrage geleverd aan het verlagen van de CO2-emissie. Voor de eindgebruiker is met name de kostenbesparing erg interessant: naar verwachting kan er jaarlijks tot 40% worden bespaard op de energierekening.

 

De subsidie is mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).